21st Century Skills

banner

21st Century Skills

Scholen staan op het moment voor de uitdaging om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Vooralsnog ligt de nadruk op het introduceren van nieuwe vaardigheden in het onderwijs. Het gaat dan vooral om de zogenaamde 21st Century Skills: creatief denken, flexibiliteit, communicatie via  digitale media en samenwerken. De didactiek van Samsam richt zich daarom op:

  • Samenwerkend leren
  • Kritisch en creatief denken
  • Actief leren
  • ICT

Klik op de afbeelding om het overzicht te vergroten of download het Overzicht Samsam & 21st Century Skills.  

samsam 21st century skills

Samsam 21st century skills

Samsam en 21st Century Skills

Kinderen moeten leren samenwerken, niet alleen omdat het belangrijk is voor hun eigen ontwikkeling, maar ook omdat we mondiale problemen alleen samen tegemoet kunnen treden. Maar écht samenwerken is veel meer dan in een groepje werken of bij elkaar zitten. Om samenwerkend leren echt vorm te geven, zullen de opdrachten een hoge mate van uitdaging en variatie moeten hebben.

Kritisch en creatief kunnen denken is essentieel voor wie zich staande wil houden in de wereld. Samsam is ervan overtuigd dat kinderen heel goed in staat zijn om kritisch te leren denken. Daarom sluit het materiaal altijd aan bij de leef- en leeromgeving van kinderen. Kinderen leren pas wanneer de kennis actief wordt verworven: zélf aan de slag en geen onderwijsmateriaal dat vooral de 'juiste' antwoorden presenteert. De virtuele omgeving waarin Samsam zich manifesteert biedt kansen om te werken aan media-wijsheid en ontwikkeling van ICT vaardigheden. Voor Samsam is dit geen doel, maar een middel om kinderen te helpen zich verbonden te voelen met de wereld om hen heen.