Burgerschap & Kerndoelen

banner

Burgerschap & Kerndoelen

Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Om actief burgerschap en sociale integratie te realiseren, is het volgens de inspectie van belang dat scholen zélf een visie ontwikkelen. Samsam staat voor een mondiale visie op burgerschap.

Lesmateriaal & kerndoelen

Bij elke uitgave van Samsam en/of Samsam Junior hoort een lesbrief. De opdrachten hierin sluiten aan bij de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 39, 47 t/m 50) én dragen bij aan de ontwikkeling van 21st Century Skills.

Samsam en burgerschap

Burgerschap houdt niet op bij de landsgrenzen. Samsam werkt vanuit een mondiale kijk op burgerschap; wereldburgerschap noemen wij dat. Het doel is leerlingen te laten zien en ervaren dat mensen wereldwijd verbonden zijn: samen delen, leren en samen verantwoordelijk zijn voor de wereld. 

Wereldburgerschap is een breed en moeilijk af te bakenen aandachtsgebied. Inhoudelijk sluit Samsam aan bij de acht thema’s uit de Canon voor Wereldburgerschap (download de 'Canon-voor-wereldburgerschap): Diversiteit, identiteit, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, globalisering, verdeling, vrede & conflict en mondiale betrokkenheid. Meer over inhoud & thema’s.

Deze thema’s maken we herkenbaar en begrijpelijk voor kinderen door ze vanuit het perspectief van leeftijdsgenoten te benaderen. Dat doen wij met positieve, realistische en niet-stereotype verhalen over het leven van kinderen wereldwijd. Samsam wil Nederlandse kinderen nieuwsgierig maken naar het leven van andere kinderen, ver weg en dichtbij. Het is onze missie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers.