Inhoud & Thema’s

banner

Inhoud & Thema’s

Samsam is thematisch opgezet, dat wil zeggen dat in ieder nummer een ander onderwerp centraal staat. Mede daardoor is Samsam goed in te zetten bij een project of als aanvulling op de zaakvakken of wereldoriëntatie. Hier lees je welke onderwerpen er nog op de planning staan en hier vind je de thema’s van eerder verschenen nummers. Veel thema’s blijven actueel en de meeste eerder verschenen nummers zijn na te bestellen.

Wereldburgerschap

Het overkoepelende thema van Samsam is wereldburgerschap. Inhoudelijk sluit Samsam aan bij de acht thema’s uit de Canon voor Wereldburgerschap (download de 'Canon-voor-wereldburgerschap):

 • Diversiteit
 • Identiteit
 • Mensenrechten
 • Duurzame ontwikkeling
 • Globalisering
 • Verdeling
 • Vrede & conflict
 • Mondiale betrokkenheid

Uiteraard worden deze complexe, mondiale thema’s voor kinderen inzichtelijk en herkenbaar gemaakt. Om kinderen te leren zich te verplaatsen in een ander, zijn de volgende drie kernbegrippen van belang: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid.

 1. Bij gelijkwaardigheid gaat het om het bekijken en onderzoeken van overeenkomsten en verschillen vanuit de notie van gelijkwaardigheid. We zijn anders of hetzelfde, maar altijd gelijkwaardig.
 2. Wederkerigheid hangt samen met de vraag: ‘wat hebben wij met elkaar te maken?’ Kinderen ontdekken dat hun eigen wereld nauw verbonden is met die van anderen (dichtbij en ver weg). Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar als je kinderen zélf laat uitzoeken waar hun kleren vandaan komen, of hun mobieltje.
 3. Door na te denken over het thema verantwoordelijkheid (wat doen ze daar en wat doen wij hier?) zien leerlingen dat ze zelf ook iets kunnen doen aan ‘grote’ problemen.

Lees hier meer over wereldburgerschap in de klas.