Missie & Visie

banner

Missie & Visie

Missie & Visie

Missie:
Samsam wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers.

Visie:
Samsam maakt mondiale vraagstukken begrijpelijk, door ze altijd vanuit de blik van kinderen uit te leggen en herkenbaar te maken. Door de gepresenteerde informatie (kennis) en de manier van verwerken daarvan (houding en handelingsperspectief) leert Samsam de kinderen zelf na te denken en dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor de toekomst van de wereld. Zo legt Samsam een fundament voor de ontwikkeling van kinderen tot empathische mensen die opzoek gaan naar hun rol in de wereld én deze rol durven te pakken.