Samsam Academie

banner

Samsam Academie

Trainingen

Hoe integreert u wereldburgerschap in het onderwijs en hoe voldoet u met wereldburgerschap aan de kerndoelen? Hoe kan een school zich beter profileren met wereldburgerschap en hoe kunt u Samsam leuk, optimaal en effectief inzetten in de klas?

Om antwoord te geven op deze vragen heeft Samsam een aantal trainingen ontwikkeld voor iedereen die met wereldburgerschap aan de gang wil. Onder de noemer Samsam Academie biedt Samsam een volledig aanbod van praktische en inspirerende trainingen voor alle professionals werkzaam in het basisonderwijs en onze toekomstige leerkrachten. 

Wilt u een van de trainingen van de Samsam Academie volgen? Stuur voor meer informatie een e-mail naar madeleine@samsam.net. 

Leerlingen zijn de wereldburgers van de toekomst. Ook school heeft de taak hen voor te bereiden op hun rol in de wereld. Samsam helpt daarbij! Maar weet u hoe? 
Speciaal voor leerkrachten basisonderwijs heeft de Samsam Academie de  training 'Haal meer uit Samsam' ontwikkeld. Deze training is enthousiasmerend en praktisch. Na de training weet u (nog) beter hoe u met Samsam kunt werken.

Opbrengst:

 • U kent alle didactische manieren om de nieuwe tijdschriften, website en handleiding  te gebruiken.
 • U kunt systematisch, snel en makkelijk aandacht geven aan wereldburgerschap.
 • U weet hoe je met de methode Samsam kunt bijdragen aan het curriculum van de toekomst en 21st century skills.

De training:
Tijdens de training:

 • Kijken deelnemers via welke “aanvliegroutes” Samsam in hun lespraktijk te gebruiken is: bij aardrijkskunde, levensbeschouwing, wereldburgerschap en/of begrijpend lezen.
 • Koppelen we Samsam aan de kerndoelen.
 • Ontvangt elke deelnemer een handboek met lessuggesties en andere manieren om Samsam te borgen.

Aantal deelnemers: 
Maximaal 12 leerkrachten per training.

Locatie/Datum: 
Locatie en datum bepalen we samen met de school, zodat wij deze aan kunnen passen aan jullie wensen.

Duur van de training: 
1 dagdeel

Prijs per training: 
De prijs van de training is € 499 (excl. BTW en  reiskosten trainers). 
Deze training is geaccrediteerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
U betaalt geen BTW.

Tip: Om de kosten te reduceren kunt u met een team van een andere basisschool in de regio samen inschrijven voor een cursus.

De training 'Maak van uw school een Wereldschool' is speciaal ontwikkeld voor Directie en Bestuur van het primair onderwijs die met Wereldburgerschap de onderwijskwaliteit van de school willen verhogen.

Opbrengst:

 • U weet hoe u zich als school kunt profileren met Wereldburgerschap
 • Handvatten waarmee u het beleidsdocument over burgerschap kunt aanscherpen met Wereldburgerschap.
 • Ideeën om uw team te enthousiasmeren voor normen en waarden in het brede kader van wereldburgerschap.

De Samsam Academie biedt u:

 • Een op maat ontwikkelde en gegeven training, afhankelijk van behoeften, profiel en praktijk van de school.
 • De training duurt 3 uur.
 • Toepasbare theorie voor beter beleid, waardoor uw school met een werelds perspectief de bijdrage van de school aan opvoeding en samenleving concreet kan maken.
 • Een inhoudelijke werkmap met o.a. suggesties om wereldburgerschap te borgen op uw school.

Aantal deelnemers: 
3- 6 personen.

Locatie/Datum: 
Locatie en datum bepalen we samen met u, zodat wij deze aan kunnen passen aan de wensen van u en uw collega's.

Tijdsduur van de training: 
3 uur.

Prijs: 
De prijs van de training voor minimaal 3 tot maximaal 6 personen is € 395 per persoon (excl. BTW.). 
Deze training is geaccrediteerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). 
U betaalt geen BTW.

Bij deelname van meerdere scholen van het zelfde bestuur: offerte op maat mogelijk (mail naar: madeleine@samsam.net) 

Docenten

U werkt aan de competenties van toekomstige leraren en bent mondiaal georiënteerd.
U vindt het belangrijk dat studenten hun blik op de wereld verruimen.
U zoekt naar een manier om wereldburgerschap structureel op de onderwijsagenda te krijgen, maar weet niet goed hoe u daarvoor passend onderwijsmateriaal kunt aanbieden.
Speciaal voor Pabo-docenten (vakgroepen Wereldoriëntatie, Levensbeschouwing en Pedagogiek) heeft de Samsam Academie een training ontwikkeld: Wereldse kijk op de praktijk!

Opbrengst:

 • U kunt uw studenten een wereldse kijk op onderwijs en opvoeding geven.
 • U kunt uw vakgroep enthousiasmeren voor normen en waarden van wereldburgerschap.
 • U weet hoe u met 'Samsam moderne stijl' wereldburgerschap, kerndoelen en waarden binnen uw  vakgebied borgt.
 • U hebt inzicht in hoe u met een mondiaal perspectief de stage-opdrachten aan studenten kunt verrijken.

De Samsam Academie biedt:

 • Een training op maat die aansluit bij het profiel van uw Pabo.
 • Een kortdurende en concrete training van 2,5 uur.
 • Een werkmap met suggesties om wereldburgerschap te borgen en met lessuggesties voor de studenten.

Aantal deelnemers: 
Minimaal 4 en maximaal  8 personen.

Locatie/Datum: 
Locatie en datum bepalen we samen, op basis van de wensen van u en uw collega's.

Tijdsduur van de training: 
2,5 uur.

Prijs: 
De prijs van de training is € 600 (excl. BTW en reiskosten trainers). 
Deze training is geaccrediteerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).
U betaalt geen BTW. 

Studenten

Straks staan uw studenten zelfstandig voor de klas. Ze willen op hun manier kinderen voorbereiden op hun rol in de wereld. U kunt daarbij helpen door hen een Samsam training aan te bieden. 
Speciaal voor Pabo-studenten heeft de Samsam Academie de training ‘Wereldburgerschap: hoe makkelijk is dat!’ ontwikkeld. Deze training is enthousiasmerend en praktisch. Hierna weten de studenten hoe ze Samsam in hun praktijklessen kunnen gebruiken.

Opbrengst:

 • Studenten weten hoe ze het tijdschrift, de website en de docentenhandleiding van Samsam kunnen gebruiken.
 • Studenten kunnen systematisch, snel en makkelijk aandacht geven aan wereldburgerschap.
 • Studenten kunnen leerdoelen koppelen aan Samsam.
 • Studenten weten dat ze met (wereld)burgerschap en Samsam belangrijke normen en waarden kunnen aankaarten.

De training:
Tijdens de training:

 • Kijken studenten via welke “aanvliegroutes” Samsam op hun stageplek te gebruiken is: bij aardrijkskunde, levensbeschouwing, wereldburgerschap en/of taal.
 • Koppelen we Samsam aan kerndoelen PO en aan het onderwijs op uw Pabo.
 • Krijgt elke deelnemer een handboek met lessuggesties, literatuurverwijzingen en manieren om Samsam te borgen.

Aantal deelnemers: 
Maximaal 30 studenten per training.

Locatie/Datum: 
De training kan worden gegeven op de locatie van de Pabo. Datum wordt aangepast aan het collegerooster of de wensen van de Pabo.

Tijdsduur van de training: 
Afhankelijk van de mogelijkheden, maar minimaal 1,5 uur.

Prijs: 
De prijs van de training is € 499 (excl. BTW en reiskosten trainers). 
Deze training is geaccrediteerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).
U betaalt geen BTW.