Samsam in de klas

banner

Samsam in de klas

Samsam bestaat uit een magazine en een online platform. In het magazine worden thema's als democratie, kinderrechten, duurzame ontwikkeling en identiteit behandeld. Dit gebeurt aan de hand van verhalen van kinderen van over de hele wereld.  
Bij elke editie (5 x per jaar) verschijnt een lesbrief voor de leerkracht met opdrachten voor (wereld)burgerschap en begrijpend lezen. 

Hier lees je welke onderwerpen er nog op de planning staan en hier vind je de thema's van eerder verschenen nummers. Voor meer informatie over het abonnement klik op de button:

Burgerschap houdt niet op bij de landsgrenzen. Samsam werkt vanuit een mondiale kijk op burgerschap; wereldburgerschap noemen wij dat. Het doel is leerlingen te laten zien en ervaren dat mensen wereldwijd verbonden zijn: samen delen, leren en samen verantwoordelijk zijn voor de wereld. 

Inhoudelijk sluit Samsam aan bij de acht thema’s uit de Canon voor Wereldburgerschap (download de 'Canon-voor-wereldburgerschap): Diversiteit, identiteit, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, globalisering, verdeling, vrede & conflict en mondiale betrokkenheid.
Lees meer.

Bij elke uitgave van Samsam hoort een lesbrief met opdrachten voor begrijpend lezen en burgerschap. De opdrachten voor begrijpend lezen worden samengesteld door de lesmethode Kidsweek in de Klas. De opdrachten voor (wereld)burgerschap sluiten aan bij de kerndoelen (34 t/m 39, 47 t/m 50).

21st century skills

Kritisch en creatief kunnen denken is essentieel voor wie zich staande wil houden in de wereld. Samsam is ervan overtuigd dat kinderen heel goed in staat zijn om kritisch te leren denken. Daarom sluit het materiaal altijd aan bij de leef- en leeromgeving van kinderen. Kinderen leren pas wanneer de kennis actief wordt verworven: zélf aan de slag!

onderwijs model samsam