Veelgestelde vragen

banner

Veelgestelde vragen

Welke thema’s behandelt Samsam?
Het overkoepelende thema van Samsam is wereldburgerschap. Inhoudelijk sluit Samsam aan bij de acht thema’s uit de Canon voor Wereldburgerschap (download de 'Canon-voor-wereldburgerschap):

  • Diversiteit
  • Identiteit
  • Mensenrechten
  • Duurzame ontwikkeling
  • Globalisering
  • Verdeling
  • Vrede & conflict
  • Mondiale betrokkenheid

Wat is de definitie van wereldburgerschap? 
De mondiale dimensie van burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het voor het oplossen van mondiale vraagstukken.

Welke kerndoelen dekt Samsam?
De opdrachten van Samsam sluiten aan bij de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 39, 47 t/m 50) én dragen bij aan de ontwikkeling van 21st century skills.

Hoe kan ik Samsam het best inzetten in de klas?
Samsam is op verschillende manieren in te zetten. Uiteraard kunt u gebruik maken van de lesbrief met opdrachten voor burgerschap en begrijpend lezen. U kunt Samsam ook toepassen in werkvormen zoals het kringgesprek, op het digibord, bij gedifferentieerd werken, het leescircuit of de leeskring, bij schrijfopdrachten en ook oude Samsam kunnen heel goed gebruikt worden. Bekijk hier filmpjes voor inspiratie.

Hoe vraag ik een abonnement aan voor mijn school op Samsam?
Een abonnement kunt u aanvragen via dit bestelformulier. 

Wat zijn de kosten voor een abonnement?
De abonnementsvormen  en –prijzen zijn gebaseerd op het magazines dat u bestelt.
2 t/m 25 exemplaren: 75 euro per jaar (5 edities)
26 t/m 100 exemplaren: 175 euro per jaar (5 edities)
101 t/m 200 exemplaren: 250 euro per jaar (5 edities)
Meer dan 200 exemplaren: 350 euro per jaar (5 edities)

Het jaarabonnement loopt van september tot september.  Het abonnement wordt vanaf 1 juli stilzwijgend verlengd. 

Kan ik tussentijds het aantal magazines wijzigen?
Ja, dat kan. U kunt het aantal magazines door het jaar heen wijzigingen door een mail te sturen naar info@samsam.net Doe dit uiterlijk drie weken voor het verschijnen van het nieuwe nummer. Indien de staffel wordt overschreden, brengen wij het restbedrag in rekening.

Hoe zeg ik het abonnement voor mijn school op?
Het jaarabonnement loopt van september tot september. U kunt het abonnement online beëindigen door een e-mail te sturen naar info@samsam.net. Doe dit uiterlijk voor 1 juli. 

Kan ik nummers nabestellen?
Ja, dat kan, indien voorradig. Voor € 25,- ontvangt u 25 exemplaren Samsam  Klik hier voor het bestelformulier. De bijbehorende lesbrief is hier downloadbaar.

 

Wat kost een abonnement?
Een jaarabonnement (5 nummers) op Samsam , kost €15,- per jaar.

Kan ik een abonnement cadeau geven?
U kunt via onze abonneeservice een abonnement aanvragen dat automatisch stopt. Stuur een mail naar info@samsam.net of bel +31 (0)88-7120340.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?
Stuur een e-mail met uw verzoek naar info@ samsam.net. Opzeggen in het eerste jaar kan tot uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Na afloop van het eerste jaar is het abonnement per maand opzegbaar.

Stopt mijn abonnement automatisch of is het doorlopend?
Uw abonnement is doorlopend. U kunt een abonnement aanvragen dat automatisch stop door een mail te sturen naar info@samsam.net of bel +31 (0)88-7120340.

Hoe geef ik een adreswijziging door?
Stuur een e-mail met uw oude en nieuwe adresgegevens naar info@samsam.net of bel +31 (0)88-7120340.

Wanneer ontvang ik het eerste tijdschrift?
Samsam verschijnt in de maanden januari, maart, mei, september en november.