Haal meer uit Samsam

banner

Haal meer uit Samsam

Haal meer uit Samsam

Samsam is op verschillende manieren in te zetten. Uiteraard kunt u gebruik maken van de lesbrief met begrijpend lezen en burgerschapsopdrachten. 

Een praktijkvoorbeeld van wat Samsam allemaal te bieden heeft.

Werkvormen

U kunt Samsam toepassen in werkvormen zoals het kringgesprek, op het digibord, bij  gedifferentieerd werken,  het  leescircuit of de leeskring, bij schrijfopdrachten en ook oude Samsams kunnen heel goed gebruikt worden.