Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Trainingen lesmateriaal burgerschap

  Nieuws

  Samsam – Introductietraining
  Willen jullie met Samsam en burgerschap aan de slag op school? In deze training leer je hoe je de lesmaterialen van Samsam effectief inzet. Welke materialen zijn er allemaal beschikbaar en hoe maak je er zo optimaal mogelijk gebruik van zodat je alle bouwstenen van burgerschap behandelt.

  Duur: 1 uur
  Doelgroep: Leerkrachten groep 5 t/m 8
  Kosten: €200,-

  Samsam – Burgerschap
  In deze training analyseren we samen wat jullie al aan burgerschap doen. Je leert aan welke doelen je moet voldoen om de kerndoelen voor burgerschap te behalen. We bekijken bij welke doelen jullie aanbod nu aansluit en bedenken een passend aanvullend aanbod die past bij jullie missie en visie. 

  Duur: 2 uur
  Doelgroep: Leerkrachten groep 5 t/m 8
  Kosten: € 400,-
   

  Aan de slag met burgerschap in de klas! Samsam is een lesmethode die bestaat uit (digitale) lessen burgerschap en het magazine. Met de trainingen van Samsam leren wij u alles uit de lesmethode te halen.
 • Lesideeën bij de Samsam gesprekskaarten

  Tips voor burgerschapsonderwijs

  Plaats als eerste een reactie

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.

  Wat kan je met de gesprekskaarten van Samsam?

  De gesprekskaarten van Samsam bieden een handvat om leerlingen in de klas met elkaar te praten over burgerschapskwesties. De kaartjes zijn verdeeld in democratie (vrijheid & gelijkheid, macht & inspraak en democratische cultuur), jij & ik (identiteit, diversiteit en solidariteit) en maatschappij (digitaal samenleven, duurzaamheid, globalisering en technologie). De kaarten sluiten daarmee aan op de kern- en tussendoelen en nieuwe bouwstenen voor burgerschap.   

  Heb jij de gesprekskaarten van Samsam gekocht of gekregen en ben je op zoek naar lesideeën of speltips om ze in te zetten in de klas? In dit artikel geven je er acht. 

  Spelidee 1: het bordspel Samsamleving 

  Gebruik de kaarten om het bordspel Samsamleving te spelen. In dit spel vormen leerlingen hun eigen Samsamenleving. Print het bord, de pionnen en de fiches uit. Een dobbelsteen bepaald wie welke opdracht/vraag moet doen en leerlingen bepalen onderling of het antwoord of de uitvoering fiches verdient. De winnaar? De leerling die het eerst bij finish is… of wie het meeste fiches heeft. Dit spel heeft dus twee winnaars! 

  Spelidee 2: mix en ruil  

  Geef iedere leerling een kaartje. Op jouw teken lopen de leerlingen rond door de klas. Klap na een tijdje in je handen en roep stelling, situatie of denk en doe. De leerlingen zoeken hun dichtstbijzijnde klasgenoot op en praten met elkaar over de opdracht op hun kaartje. Vervolgens wisselen de leerlingen van kaartje en lopen ze weer door. Herhaal dit een aantal keer.  

  Spelidee 3: mix en ruil - variant 

  Geef iedere leerling een kaartje. Op jouw teken lopen de leerlingen rond door de klas. Klap na een tijdje in je handen en roep vervolgens een getal (bijvoorbeeld drie). De leerlingen vormen nu zo snel mogelijk een groepje van drie. Iedere leerling mag om de beurt één ding (stelling, situatie of denk en doe) van zijn/haar kaartje voorlezen waarover in het groepje wordt gesproken. Vervolgens wisselen de leerlingen van kaartje en lopen ze weer door. Herhaal dit een aantal keer. 

  Spelidee 4: Binnen- buitenkring 

  Geef iedere leerling een kaartje. Vorm vervolgens een binnen- en buitenkring, waarbij iedere leerling tegenover een klasgenoot staat. Roep stelling, situatie of denk en doe. De leerlingen praten met hun klasgenoot die tegenover hen staat over de opdracht. Roep vervolgens een getal (bijvoorbeeld drie) en daarna stelling, situatie of denk en doe. De leerlingen schuiven nu drie plekken op (met de klok mee) en praten over de opdracht.  

  Spelidee 5: Placemat 

  Print het werkblad placemat en vorm groepjes van vier leerlingen. Schud de kaartjes en trek er een uit de stapel (of vraag een leerling om dit te doen). Lees de stelling voor. De leerlingen denken eerst individueel na over hun mening en schrijven deze op in hun eigen vak op het placemat. Vervolgens praten ze er in hun groepje over en schrijven ze hun gezamenlijke antwoord in het midden. Bespreek dit klassikaal. Doe dit vervolgens ook voor situatie en denk en doe op het kaartje.  

  Spelidee 6: Op een lijn 

  Schud de kaartjes en trek een kaartje van de stapel (of vraag een leerling om dit te doen). Spreek een denkbeeldige lijn in de klas af: links = helemaal oneens, rechts = helemaal eens. Lees de stelling voor en vraag de leerlingen in hoeverre zij het eens zijn met de stelling. Ze gaan op die plek op 'de lijn’ staan. Vraag vervolgens een aantal leerlingen om te beargumenteren waarom ze juist op die plek op de lijn zijn gaan staan.  

  Spelidee 7: Dobbelen 

  Plak op een grote dobbelsteen stelling, situatie en denk en doe (alle drie twee keer). Verdeel de leerlingen in groepjes van drie en geef ieder groepje een kaartje. Gooi (klassikaal) met de dobbelsteen. De leerlingen praten in hun groepje over de stelling, situatie of denk en doe. De leerlingen geven hun kaartje door aan een ander groepje. Daarna wordt er opnieuw met de dobbelsteen gegooid. 

  Spelidee 8: De gymzaal 

  Vorm groepjes van drie leerlingen en geef de leerlingen een nummer (nummer 1 t/m 3). Zij gaan bij elkaar op de grond zitten. Leg alle kaartjes op de kop in het midden van de gymzaal. Roep een getal (bijvoorbeeld 2). Alle nummers twee rennen nu naar het midden van de gymzaal en pakken een kaartje. Ze nemen het kaartje mee terug naar hun groepje. Vervolgens praten ze over de stelling, de situatie en denk en doe op het kaartje. Roep vervolgens een ander getal. Deze leerling neemt het kaartje dat ze besproken hebben mee, legt hem op de kop terug in het midden van de gymzaal en pakt vervolgens een ander kaartje dat weer mee terug wordt genomen naar het groepje.  

  Jullie zijn goed bezig als: 
  - Iedereen aan het woord komt. 
  - Jullie je eigen mening goed kunnen onderbouwen met argumenten. 
  - Jullie elkaars mening respecteren. Jullie hoeven niet overal hetzelfde over te denken of op dezelfde manier te reageren.  

  De gesprekskaarten van Samsam bieden een handvat om leerlingen in de klas met elkaar te praten over burgerschapskwesties. De kaartjes zijn verdeeld in democratie (vrijheid & gelijkheid, macht & inspraak en democratische cultuur), jij & ik (identiteit, diversiteit en solidariteit) en maatschappij (digitaal samenleven, duurzaamheid, globalisering en technologie). De kaarten sluiten daarmee aan op de kern- en tussendoelen en nieuwe bouwstenen voor burgerschap.  
 • Lesmateriaal over Kinderrechten

  Advertorial

  Plaats als eerste een reactie

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.

  Speel het kinderrechtenspel

  Via deze link vind je speciale lessen die zijn gemaakt over dit onderwerp. Tijdens deze actieve lessen kun je onder andere debatteren over de plannen van de regering en een superleuk spel doen

  Wil je nog meer leren en lezen over het regeerakkoord en kinderrechten?
 • Wat doet Save The Children?

  Advertorial

  Plaats als eerste een reactie

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.

  Jouw mening doet ertoe

  Welk nieuw speeltoestel moet er in de speeltuin komen? Wat eten jullie vanavond? Bij wie wil je wonen als je ouders zouden gaan scheiden? Jouw mening doet er toe, bij onderwerpen die over jouw leven gaan. Het kunnen meepraten en meedenken bij beslissingen, dat noem je kinderparticipatie. Save the Children vindt het heel belangrijk dat de stem van kinderen en jongeren wordt gehoord.

  Save the Children neemt kinderen serieus en doet alles wat kan om hen in hun recht te zetten. Hieronder vind je een aantal voorbeelden hoe Save the Children te werk gaat.

  Armoede in Nederland

  In Nederland leeft 1 op de 13 kinderen in armoede. De gevolgen van armoede voor kinderen zijn, ook op lange termijn, groot. Save the Children houdt zich al lang bezig met het versterken van de rechten van kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. De organisatie zet zich in om kinderen en jongeren te betrekken bij het maken van regels over het armoedeprobleem, zodat deze regels beter passen bij wat zij nodig hebben.

  Klimaat

  De kinderen die in 2020 geboren zijn, zullen in hun leven meer last hebben van klimaatverandering dan de opa’s en oma’s van nu. Zo zullen zij in hun leven zo’n zeven keer vaker een hittegolf en tweeënhalf keer vaker een droogte meemaken. Ook zullen ze bijna drie keer vaker te maken krijgen met mislukte oogsten. Save the Children wil dat klimaatverandering stopt, want het heeft grote effecten op het leven van kinderen.

  Je fijn in je hoofd en lijf voelen

  Kinderen die in een oorlog leven of op de vlucht zijn, hebben veel nare dingen meegemaakt. En ook al hebben ze inmiddels een veilige plek om te wonen of is de oorlog gestopt, dan nog kunnen ze veel last hebben van wat ze hebben doorstaan. Save the Children helpt hen met het verwerken van oorlogservaringen en om te gaan met hun emoties. Bijvoorbeeld met het programma TeamUp. Hiermee worden gevluchte kinderen van zes tot achttien jaar door sport en spel ondersteund. Dit gebeurt in opvanglocaties en op scholen door heel Nederland.

  Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld. De organisatie werkt in 120 landen over de hele wereld. Zij geven kinderen een gezonde start, de kans om te leren en bescherming tegen onrecht. Daarbij maakt het niet uit of je een jongen of een meisje bent. Waar je in gelooft, hoe je eruitziet en waar je vandaan komt. Ieder kind in nood verdient dezelfde hulp.
 • Wat vinden jullie?

  Advertorial

  Plaats als eerste een reactie

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.

  Hannah (12): ‘Meer aandacht voor arme kinderen in Nederland’

  Vind jij het belangrijk om te weten wat de nieuwe regering van plan is?
  ‘Ja, want die plannen gaan over onze toekomst. Vooral als het gaat om klimaat en armoede wil ik weten wat de regering van plan is.’

  Vind jij dat de regering naar kinderen moet luisteren?
  'Er zou een speciale kindervergadering met Rutte moeten komen. Wij hebben andere en meer creatieve ideeën dan volwassenen. En, heel belangrijk, Rutte moet niet alleen naar ons luisteren maar ook iets met onze ideeën doén.'

  Denk jij na over de toekomst?
  ‘Ja, en daar maak ik me soms best zorgen om. Bijvoorbeeld omdat alles duurder wordt. Kan ik nog wel een huis vinden? En kan ik het betalen? Kan ik een goede baan vinden? Is er nog genoeg groen om me heen?’

  Heb jij een tip aan premier Rutte?
  ‘Neem de stem van kinderen serieus. En luister niet alleen naar mensen die het met je eens zijn, maar ook naar degenen met een andere mening.’

  Christian (13): ‘Wij hebben een andere blik op de wereld dan volwassenen’

  Vind jij het belangrijk om te weten wat de nieuwe regering van plan is?
  ‘Ja, ik wil graag weten wat er gebeurt en wat de plannen zijn. Hierdoor kan ik discussiëren met mijn ouders, mijn vrienden en op school.’

  Wat moet de regering als eerst aanpakken?
  ‘Het corona-beleid. Het zou fijn zijn als er nu een echt plan komt hoe we hiermee kunnen omgaan.’

  Denk jij na over de toekomst?
  ‘Nee, ik denk er nog niet zo veel aan en ik maak me ook niet zo’n zorgen. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.’

  Heb jij een tip aan premier Rutte?
  'Luister naar kinderen. Wij hebben een hele andere blik op de wereld dan volwassenen. We willen bijvoorbeeld soms andere dingen leren op school. Vakken waar je later ook echt iets aan hebt. Een kinderspreekuur in de Tweede Kamer zou een goed moment zijn om zulke onderwerpen te bespreken.’

  Save the Children vindt het superbelangrijk dat er naar kinderen wordt geluisterd. Wat vinden jullie daar eigenlijk zelf van? En hoe denken jullie over de toekomst? We vroegen het Hannah (12) en Christian (13).
 • Kinderrechten

  Advertorial

  Plaats als eerste een reactie

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.

  Het Kinderrechtenverdrag

  Het Kinderrechtenverdrag is in 1989 aangenomen. Het bestaat in totaal uit 54 afspraken. Deze gelden voor álle kinderen tot achttien jaar, overal ter wereld. En bijna alle landen ter wereld hebben afgesproken om zich eraan te houden. Nederland ook!

  Jij hebt recht op een speciale kinderversie van het regeerakkoord. Waarom? Dat leggen we uit aan de hand van twee artikelen uit het Kinderrechtenverdrag: artikel 12 en artikel 17.

  Artikel 12

  Als kind ben je vrij om te denken wat je wilt en mag je over alles je mening geven. Zeker als het over dingen gaat die je belangrijk vindt. En volwassenen die beslissingen over jou nemen, zoals politici, moeten ook vragen naar jouw mening en hiernaar luisteren. Ook al zijn het uiteindelijk de volwassenen die de beslissing nemen. Dat is jouw recht en de overheid moet zorgen dat dit ook echt gebeurt.

  Artikel 17

  Maar als je ergens een mening over wilt hebben, moet je er natuurlijk wel iets van af weten. Je hebt daarom het recht op informatie in begrijpelijke taal. Kinderen moeten informatie uit verschillende boeken, televisie, radio, kranten of van internet kunnen halen. De overheid moet hiervoor zorgen. Ook moet er informatie geschreven worden die voor kinderen interessant is en waar ze wat van kunnen leren. De overheid moet kinderen beschermen tegen informatie die niet goed voor ze is. Daar moeten goede afspraken over gemaakt worden. Er moet rekening worden gehouden met verschillende talen en culturen van kinderen.

  Een veilige plek om te wonen. Gezonde voeding en hulp als je ziek bent. Maar ook mogen zeggen wat jij vindt en weten wat er aan de hand is. Daar heb jij als kind recht op. Al deze - en nog veel meer - afspraken staan in het Kinderrechtenverdrag.
 • Wat gebeurt er met het regeerakkoord in kindertaal?

  Advertorial

  Plaats als eerste een reactie

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.

  Wat doe jij bij Save the Children?

  ‘Ik ben lobbyist. Dat betekent dat ik wetten en plannen van de regering zo probeer te veranderen, dat ze beter rekening houden met kinderrechten.’

  Waarom hebben jullie het regeerakkoord vertaald?

  ‘Jij hebt het recht om je mening te geven over plannen die over jouw leven gaan. En de regering moet hier ook naar luisteren. Maar daarvoor is het wél belangrijk dat jij kunt begrijpen wat er in het regeerakkoord staat!’

  Wat gaan jullie ermee doen?

  ‘Deze maand gaan we het met een groepje kinderen aan de regering aanbieden. Wij hebben het regeerakkoord nu in begrijpelijke taal opgeschreven, maar eigenlijk zou de regering dat moeten doen. En dat is wat we ook gaan vragen. Er moet meer rekening worden gehouden met de rechten en de mening van kinderen bij het maken van politieke plannen.’

  Wat vind je zelf van deze actie?

  ‘Iedereen hoort gelijke kansen te hebben. Maar soms is dat nog niet zo. Ik vind het belangrijk om op te komen voor iedereen die dat niet of nog niet goed voor zichzelf kan. Daarnaast heb ik zelf een kindje gekregen en ik wil mijn steentje bijdragen aan dat hij en andere kinderen zonder zorgen kunnen opgroeien.’

   

  Wat gaat er met het regeerakkoord in kindertaal gebeuren? Dat legt Sander van Save the Children je in dit interview uit.
 • Regeerakkoord in Kindertaal

  Advertorial

  Plaats als eerste een reactie

  **Bold** _italic_
  Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.

  Moeilijke woorden

  De tekst staat namelijk vól moeilijke woorden en lange ingewikkelde zinnen. Daardoor is het niet voor iedereen even goed te begrijpen. Terwijl dat juist zo belangrijk is. Want: politieke plannen gelden voor iedereen en bepalen onze toekomst. Ook die van jou! Om serieus mee te praten met de regering, moet je dus kunnen meelezen en snappen wat de regering van plan is. Daar heb je recht op.

  Voor iedereen

  Save the Children heeft het regeerakkoord daarom vertaald. De tekst is nu zó geschreven dat het voor iedereen te begrijpen is. Benieuwd naar de tekst? Lees ‘m hier!

  In het regeerakkoord staan de plannen over de toekomst van Nederland. Denk bijvoorbeeld aan plannen over het klimaat, de zorg en het aanpakken van armoede in ons land. Iedereen die dat wil mag en kan het regeerakkoord lezen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan...