Overslaan en naar de inhoud gaan
Informatie

Elke stem telt

In een democratie kiezen burgers hun regering. Zo hebben ze inspraak, vaak meer vrijheid en mensenrechten worden beter nageleefd.

Invloed

Democratie is een manier waarop je een land kunt regeren. Het woord democratie betekent letterlijk: heerschappij aan het volk, oftewel burgers zijn de baas. In een democratie heeft het volk invloed op hoe het land wordt bestuurd. In een democratie mag iedereen zich verkiesbaar stellen tijdens verkiezingen. Ook mag (bijna) iedereen stemmen: elke stem telt. Het tegenovergestelde van democratie is dictatuur: één persoon heeft alle macht in handen.

Geschiedenis

Democratie stamt uit de tijd van de Oude Grieken, maar toen mocht alleen een groep mannen stemmen. Vrouwen, slaven en armen mochten bijvoorbeeld niet meebeslissen. Democratie verandert continu, maar vaak wordt die allereerste democratie uit Athene als voorbeeld gebruikt. In de achttiende eeuw ontstond de democratie zoals we die nu kennen. Het duurde nog tot de twintigste eeuw voordat het algemeen kiesrecht in Europa werd ingevoerd. Pas op dat moment mocht iedereen stemmen, ook vrouwen.

Mensenrechten

Veel mensen vinden een democratie het beste voor een land. Dat komt doordat in een democratisch land vaak veel waarde wordt gehecht aan mensenrechten als vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en gelijkheid. In een democratie worden alle mensen als gelijkwaardig gezien, niemand is minder dan de ander. Ook vrede is belangrijk. Daarom staat in veel gevallen democratie gelijk aan een goede situatie voor het volk. Toch kunnen ontevreden burgers ook in democratische landen zorgen voor rellen, geweld of zelfs oorlog.

Waarom is stemmen zo belangrijk?

Vrije verkiezingen

Er komen steeds meer democratieën bij, maar dat gaat niet altijd even makkelijk. Vaak gaat er een revolutie of oorlog aan vooraf. Een voorbeeld is de Arabische Lente: een reeks opstanden in het Midden-Oosten en Noord- Afrika die begonnen in 2010. Demonstranten in verschillende landen gingen toen massaal de straat op om democratie te eisen. Ze hoopten dat dit meer mensenrechten en gelijkheid zou brengen. In sommige landen zoals Syrië en Jemen was de roep om democratie de start van een lange oorlog. Maar in andere landen zoals Tunesië en Egypte werden leiders na jaren afgezet en werden voor het eerst vrije verkiezingen gehouden.

Kritiek

Er zijn ook mensen die helemaal geen voorstander zijn van democratie. Zij vinden bijvoorbeeld de gemiddelde burger te slecht geïnformeerd of zelfs te dom om de regering te kiezen of zichzelf verkiesbaar te stellen. Zij vinden dat je stemrecht en politiek beter kunt overlaten aan mensen die ervoor gestudeerd hebben. Critici van de democratie gebruiken ook wel Hitler als voorbeeld van hoe het mis kan gaan in een democratie. Hij kwam aan de macht na democratische verkiezingen, maar veranderde daarna in een dictator. In een democratie kunnen ook mensen met slechte bedoelingen aan de macht komen en zij kunnen vervolgens zelfs de democratie afschaffen.

Plaats als eerste een reactie