Overslaan en naar de inhoud gaan

Kerk

Christenen eren God door te bidden, de Bijbel te lezen en liederen te zingen. Vaak gebeurt dit in een kerk, maar het kan ook thuis.

Bidden

De gebouwen waar gelovigen samenkomen, heet kerk of gebedshuis. Christenen kunnen God eren wanneer ze willen, maar zondag is voor veel christenen de belangrijkste dag om dit te doen.

Het altaar
In de katholieke kerk staat een soort tafel: het altaar. Hier staan allerlei voorwerpen op: kaarsen, wierook, een beker, hosties en soms een microfoon. Deze microfoon heeft de priester nodig tijdens de dienst. Bij een kerkdienst staat hij achter het altaar en voert de mis uit.
 

Altaar in de kerk
Ivan staat bij het altaar in zijn kerk. Wineke Onstwedder
Livia spreekt in haar kerk met dominee Dirk.

Oosten en westen
Sommige kerken zijn uitgebreid versierd, andere zijn sober en eenvoudig. De meeste kerken zijn zo ontworpen dat een groep mensen er met elkaar kan luisteren, bidden, zingen en iets vieren. Veel kerken zijn op het oosten gericht, omdat de zonsopgang symbool staat voor Jezus' wederopstanding. De ingang van de kerk is meestal naar het westen gericht.

Kathedralen
Een kathedraal is een hele grote, indrukwekkende kerk waar grote groepen christenen bijeenkomen om God te eren. Het hoofd van een kathedraal is een bisschop. De kerk dankt haar naam aan de zetel van de bisschop: de katheder. 
Een rooms-katholieke kerk krijgt van het Vaticaan de benaming basiliek als het gebouw een bijzonder verleden of een bijzondere functie of betekenis heeft. Het is dus een eretitel.

Bekijk voorwerpen

In de katholieke kerk worden veel voorwerpen gebruikt tijdens de mis. Bekijk hieronder alle voorwerpen. 

Wijwater, rozenkrans, hostie, wierook, wijwaterkwast, beker, paaskaars
Wijwater, rozenkrans, hostie, wierook, wijwaterkwast, beker, paaskaars

Wijwater

Gelovigen wassen bij binnenkomst van de kerk hun handen met wijwater. Wijwater is water dat door de priester is gezegend. De wijwater bakjes zitten aan de muren naast de toegangsdeuren van de kerk.

Rozenkrans

Een rozenkrans is een gebedssnoer en wordt gebruikt in de katholieke kerk, maar je ziet moslims het ook gebruiken. De katholieke rozenkrans bestaat uit 15 grote en 150 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit het bidden van het Onze Vader (15 maal) en het Wees Gegroet (150 maal).

Hostie

In de rooms-katholieke en orthodoxe kerk breekt de priester tijdens de kerkdienst brood, de hostie, in stukken. De stukken geeft hij aan de kerkgangers, net zoals Jezus brood deelde met zijn discipelen. In de protestantse kerk wordt dit tijdens het 'avondmaal' gedaan. Tijdens een kerkdienst krijgen de gelovigen een hostie. Ze geloven dat dit het lichaam van Jezus is.

Wierook

Soms wordt er wierook gebruikt bij katholieke missen. Wierook symboliseert de gebeden die opstijgen naar God.

Wijwaterkwast

De wijwaterkwast wordt in de katholieke kerk gebruikt om gewijd water over de mensen te sprenkelen. Dit ter herinnering aan hun doop, het moment dat de gelovige tot de christelijke kerk is toegetreden.

Beker

De beker, ook wel kelk genoemd, bevat wijn. Deze wijn is voor katholieken het bloed van Jezus Christus. Bij de wijn is er altijd brood, de hostie. Ze drinken het meestal bij bijzondere feestdagen.

Paaskaars

De paaskaars is een grote versierde kaars, die wordt aangestoken op belangrijke feestdagen, zoals in de paasnacht. Het is het symbool van de wederopstanding van Christus. Vooral op Goede Vrijdag, de dag waarop de dood van Christus wordt herdacht, speelt de kaars een belangrijke rol.

Ook na een kerkdienst praten priesters over wat in de Bijbel staat.
Ook na een kerkdienst praten priesters over wat in de Bijbel staat. Shutterstock
Voor een huwelijk wordt een speciale kerkdienst gehouden.
Voor een huwelijk wordt een speciale kerkdienst gehouden. Shutterstock

Kerkdiensten

Kerkdiensten worden geleid door een priester, predikant (dominee), pastoor of andere leider. Op zondag en tijdens andere belangrijke gebeurtenissen worden er diensten in de kerk gehouden. Zoals bij een huwelijk, doop of begrafenis. Het luiden van de kerkklokken is het teken dat de dienst bijna gaat beginnen.

Preken
De voorganger of priester preekt vanaf een verhoging voor de gelovigen die naar de kerk zijn gekomen. In preken wordt verteld hoe mensen op een christelijke manier moeten leven. Een preek is meestal gebaseerd op een gedeelte uit de Bijbel. Sommige christenen leggen veel nadruk op de preek. Ze vinden het belangrijk om naar de woorden uit de Bijbel te luisteren en te proberen die na te leven.

Gebed
Jezus leerde zijn discipelen te bidden. Hij gaf hun het gebed Onze Vader, dat naar God is vernoemd. In het Onze Vader vind je allerlei soorten gebeden (lofuiting, verzoek, om vergeving vragen). Het Onze Vader wordt door alle christenen gebeden en in alle kerken gebruikt.