Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontstaan

Het christendom is ontstaan aan het begin van onze jaartelling.

Ontstaan van het christendom

Christenen geloven dat Jezus vlak voor zijn dood zijn volgelingen vroeg om de wereld rond te reizen en iedereen over vergeving te vertellen. Jezus beloofde dat God na zijn dood aan het kruis zijn Heilige Geest zou sturen om de mensen kracht en steun te geven.

Verspreiding

Volgens de Bijbel stuurde God tien dagen na de dood van Jezus, inderdaad de Heilige Geest naar de aarde. Dit maakte het geloof van de volgelingen nog sterker en ze deden wat Jezus hun vroeg: de verhalen van Jezus verspreiden. Duizenden mensen werden ook volgeling. Deze volgelingen werden christenen genoemd – naar Jezus Christus. Dat was niet zo eenvoudig als het klinkt, want de Romeinen zagen die christenen als een gevaar. Ze werden vervolgd en vermoord. Pas toen de Romeinse keizer Constantijn aan de macht kwam, mochten christenen vanaf 313 hun God eren.

Het grote schisma

Keizer Constantijn bouwde een nieuwe, christelijke hoofdstad die hij Constantinopel noemde. Nu is dat de Turkse stad Istanbul. Vanuit Constantinopel verspreidde het christendom zich verder over Europa en het christendom werd de officiële godsdienst van het enorme Romeinse Rijk. Toen dit Rijk in twee delen werd gesplitst, ontstonden er ook spanningen tussen de twee steden Rome en Constantinopel. Niet alleen over macht, maar ook over het geloof en de verering van God. Deze meningsverschillen leidden in 1054 tot een deling binnen het christelijke geloof: dit wordt het grote schisma genoemd. Het gevolg was een definitieve verdeling in het christendom: er ontstond een rooms-katholieke en een orthodoxe stroming.

Paus Franciscus, hoofd van de rooms-katholieke kerk, en patriarch Bartholomeus, hoofd van de oosters-orthodoxe kerk, in Jeruzalem.
Paus Franciscus, hoofd van de rooms-katholieke kerk, en patriarch Bartholomeus, hoofd van de oosters-orthodoxe kerk, in Jeruzalem.

Missionarissen
Aan het einde van de 15e eeuw reisde het christendom mee met ontdekkingsreizigers naar Noord- en Zuid-Amerika. Later gevolgd door Afrika en Australië. In de eeuwen die daarop volgden, gingen veel mensen op reis om het christendom te verspreiden. Deze mensen worden zendelingen of missionarissen genoemd. Ze hielpen arme en zieke mensen, maar er werden ook mensen met geweld tot het christendom gedwongen. Of kinderen kregen bijvoorbeeld alleen onderwijs van de missionarissen als ze christen werden. Dat is ook een soort dwang.

Door de missionarissen is het christendom ook verspreid in het Afrikaanse land Ghana.
Door de missionarissen is het christendom ook verspreid in het Afrikaanse land Ghana. Reuters

Ontkerkeling

Het christendom heeft zich verspreid over de gehele wereld. Het is een van de grootste godsdiensten ter wereld. In sommige gebieden, zoals Afrika, Latijns-Amerika en Azië, groeit het christendom nog altijd. Maar er zijn ook gebieden waar de mensen steeds minder naar de kerk gaan. In West-Europa en Noord-Amerika daalt het aantal actieve christenen. Dit wordt ontkerkelijking genoemd. Dit betekent niet dat deze mensen niet meer in God en Jezus geloven, maar ze gaan steeds minder naar een kerk.

Sommige katholieken zetten met Kerst een kerststal in huis.
Sommige katholieken zetten met Kerst een kerststal in huis. Pixabay

Muur des tijds

4 voor Christus:
Jezus Christus wordt geboren in een stal in Bethlehem.
26 na Christus:
Jezus begint mensen te vertellen over God. Hij kiest twaalf volgelingen (discipelen) om hem te helpen. Deze volgelingen noemen we apostelen.

33 na Christus: 
Saulus (Paulus), die eerst volgelingen van Christus had vervolgd, krijgt een visioen van Jezus en bekeert zich tot het christendom.

47 tot 60 na Christus: 
Paulus maakt reizen om het christendom te verspreiden. Ook schrijft hij brieven. Deze brieven maken nu deel uit van de bijbel.

60 tot 65 na Christus: 
De Romeinse keizer Nero vervolgt christenen. Velen sterven een afschuwelijke dood.

65 tot 100 na Christus: 
In deze periode worden de evangeliën, de beschrijvingen van het leven van Jezus, van het Nieuwe Testament geschreven.

29 na Christus: 
Joodse leiders spannen samen tegen Jezus. Ze geven hem aan de Romeinen, die hem kruisigen. Dit herdenken christenen tijdens Goede Vrijdag.

Drie dagen later: 
Jezus staat op uit de dood en verschijnt aan zijn discipelen. Dit heet de opstanding of verrijzenis.
Tien dagen later: 
De Heilige Geest daalt neer op de apostelen. Dit wordt herdacht tijdens Pinksteren.

Veertig dagen later: 
Jezus stijgt ten hemel om bij God te zijn. Dit wordt de Hemelvaart genoemd. 

180 na Christus: 
Het christendom verspreidt zich over het Romeinse Rijk, naar Perzië, Noord-Afrika en India.

300 na Christus:
Het christendom bereikt omstreeks 300 na Christus de Zuidelijke Nederlanden.

313 na Christus: 
Constantijn de Grote staat de christenen in het Romeinse Rijk toe hun God te eren.

698 na Christus:
Willibrord wordt tot bisschop van Friesland gewijd en verspreidt het christendom over Nederland.

Willibrord ligt begraven in deze abdij in Luxemburg.
Willibrord ligt begraven in deze abdij in Luxemburg. Deurnewiki

800 na Christus: 
De paus maakt keizer Karel de Grote de eerste heilige Romeinse keizer.

1054 na Christus:
In dit jaar vindt de grote scheiding tussen de oostelijke (orthodoxe) en westelijke (katholieke) kerken plaats. 

1096 na Christus:
De kruistochten beginnen. Dit zijn oorlogen waarin christenen en moslims met elkaar vechten om de stad Jeruzalem.
1300 na Christus: 
Het christendom breidt zich uit tot IJsland, China en Rusland.

1478 na Christus:
De Keulse bijbel wordt de eerste volledige bijbel in de Nederlandse taal.

1517 na Christus: 
Maarten Luther start in Europa de reformatie. Hierdoor ontstaat de protestantse tak van het christendom. 

1522 na Christus:
De in Utrecht geboren Adriaan Floriszoon Boeyens wordt op 31 augustus 1522 beëdigd tot paus Adrianus VI, de eerste en tot nu toe enige Nederlandse paus.

1637 na Christus:
De officiële vertaling van de bijbel naar het Nederlands: de Statenbijbel.

1858 na Christus: 
Het begin van de visioenen van Bernadette over de Maagd Maria in Lourdes. 

1910 na Christus:
De eerste Wereldzendings-conferentie wordt gehouden. Op deze vergadering wordt gepraat over mogelijkheden om het christendom verder te verspreiden.

1962 tot 1965 na Christus: 
Sommige opvattingen van het christendom zijn sterk verouderd. Er wordt in het Vaticaan een kerkvergadering gehouden om dit te veranderen.

1978 na Christus:
Johannes Paulus II wordt tot paus gekozen.

1985 na Christus:
Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland.

2004 na Christus: 
De hervormde, gereformeerde en evangelisch-lutherse kerken fuseren tot de protestantse kerk in Nederland en de Nieuwe Bijbel Vertaling verschijnt.

1993 na Christus: 
Voor het eerst worden vrouwen tot priester gewijd.

2013 na Christus
De huidige paus, de Argentijn Jorge Mario Bergoglio, is op 13 maart 2013 tot 266e paus van de rooms-katholieke kerk gekozen. Hij laat zich paus Franciscus noemen. 

De huidige paus Franciscus is geboren in Argentinië.
De huidige paus Franciscus is geboren in Argentinië. Pixabay