Overslaan en naar de inhoud gaan

Thora

De Thora is het eerste deel van de Tenach, de joodse bijbel. Het tweede deel van de Tenach bestaat uit boeken van joodse profeten. In het derde deel staan boeken met verhalen en gedichten.
De Thorarollen mogen niet met de hand worden aangeraakt.
De Thorarollen mogen niet met de hand worden aangeraakt.

De Thora

Het heiligste joodse boek is de Thora. Het is een perkamenten rol gemaakt van de huid van een koosjer dier. Hierop zijn de vijf boeken van Mozes geschreven. De Thora is het eerste deel van de Tenach, de joodse bijbel. Het tweede deel van de Tenach bestaat uit boeken van joodse profeten. In het derde deel staan boeken met verhalen en gedichten.

Vijf boeken
De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes en wordt ook wel pentateuch genoemd (penta=vijf):
1. Genesis
2. Exodus
3. Leviticus
4. Numeri
5. Deuteronomium

De kist
De Thora zit om twee houten rollers gewikkeld. Om het geschrift te beschermen, bewaren de joden hem zorgvuldig. Sommigen gebruiken daar een kist voor. Anderen bewaren de Thora in een geborduurde mantel.

 

Door de straten van het Ethiopische stadje Gondar loopt een optocht met een namaak van de Ark van het Verbond.
Door de straten van het Ethiopische stadje Gondar loopt een optocht met een namaak van de Ark van het Verbond.

God en Mozes

De joden geloven dat hun god de inhoud voor de Thora aan Mozes heeft gegeven. Zeven weken nadat Mozes de Israëlieten uit Egypte had geleid, beklom hij in de woestijn de berg Sinaï. God heeft hem daar de Thora uitgelegd en hem opgedragen de geboden in stenen tafelen uit te houwen. De stenen tafelen werden in een gouden kist, de Ark van het Verbond, bewaard.

Stenen tafelen
1. Ik ben de enige ware god
2. Mensen mogen geen beelden van god maken 
3. Je mag niet vloeken
4. Werk zes dagen en vereer god op de zevende dag
5. Wees goed voor je ouders en houd veel van hen
6. Je mag niemand doden
7. Mannen en vrouwen moeten trouw zijn aan elkaar
8. Je mag niet stelen
9. Je mag niet liegen
10. Je moet proberen niet jaloers te zijn

Het duurt ongeveer een jaar om een Thora-rol te maken.
Het duurt ongeveer een jaar om een Thorarol te maken.
In de synagoge leert Noam uit de Thora lezen voor zijn bar mitswa.

De schrijver
De Thora-rollen moeten volgens oud gebruik met de hand geschreven worden. Dit is een vak apart en het schrijven duurt ongeveer een jaar. Er zijn strenge regels voor de schrijfwijze van de woorden. En de tekst wordt met een veren pen op speciaal perkament geschreven. De schrijver schrijft van rechts naar links.

Het jatje
Niemand mag de Thora-rollen aanraken. Daarom gebruiken de lezers een leeswijzer. Deze heeft vaak de vorm van een handje. Hij wordt ook wel een ‘jat’ genoemd, dat betekent hand.

De Tenach

De Thora is het eerste deel van de Tenach. Tenach is de afkorting van de eerste letters van de boeken Tora, Nevi'iem en Chetoebiem. Eigenlijk is het dus T N Ch. In westerse talen kunnen we dit niet uitspreken en zijn er klinkers toegevoegd. De Tenach is ook een gedeelte van de christelijke bijbel en heet daar het Oude Testament.

De Talmoed

Mozes kreeg van god regels en wetten uitgelegd. De meesten zijn opgeschreven in de Thora. Maar Mozes schreef niet alles op. Sommige regels gaf hij mondeling door. Om deze regels niet te vergeten, werd het later toch opgeschreven in de Talmoed. De Talmoed bestaat ook uit verschillende boeken.