Disclaimer

Disclaimer

De inhoud op samsam.net en haar andere domeinen worden verondersteld betrouwbaar te zijn. Toch kan Samsam en/of Jongerenplatform Young & Connected B.V. niet garanderen dat alle informatie volledig of juist is. Dit geldt met name voor bijdragen die door derden op deze website worden geplaatst.

Hoewel de redactie van Samsam haar best doet om ervoor te zorgen dat de sites die u via www.samsam.net kunt bezoeken van hoge kwaliteit zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

Als er schade ontstaat, welke schade dan ook, door uw bezoek aan de websites van Samsam, dan treft dat ons geen blaam.

Gegevens die op de domeinen van Samsam voorkomen, mogen niet zonder toestemming van de redactie worden gebruikt, behalve voor persoonlijk gebruik zoals werkstukken of spreekbeurten. 

Privacy statement
Samsam gaat uiterst zorgvuldig om met  persoons- en/of schoolgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. Wij houden ons aan de regels die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) staan en aan de Telecommunicatiewet.