Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op school

Kan ik Samsam uitproberen?
Jazeker,  vraag een gratis informatiepakket aan voor uw school.

Hoe kan ik Samsam het best inzetten in de klas?
Samsam wordt ingezet in de klas voor burgerschapsvorming en begrijpend lezen, maar kan ook aanvullen op zaakvakken als wereldoriëntatie, aardrijkskunde en levensbeschouwing.  Bekijk hier filmpjes voor inspiratie.

Welke kerndoelen dekt Samsam?
De opdrachten van Samsam sluiten aan bij de kerndoelen van burgerschap (34 t/m 39, 47 t/m 50). 

Welke thema’s behandelt Samsam?
Samsam maakt mondiale vraagstukken begrijpelijk, door ze altijd vanuit de blik van kinderen uit te leggen en herkenbaar te maken. Hoe wonen, leven, spelen en leren kinderen in andere landen? In elk nummer komen, aan de hand van een wisselend hoofdthema, kinderen uit verschillende landen aan het woord. Ze geven een kijkje in hun leefwereld. Thema’s die elk schooljaar terugkomen zijn: diversiteit & identiteit, kinderrechten, duurzame ontwikkeling, globalisering, verdeling en vrede & conflict.

 (Download de 'Canon-voor-wereldburgerschap)

Wat is de definitie van wereldburgerschap? 
Samsam gelooft in de kracht van een mondiale kijk op burgerschap: wereldburgerschap. Want wat daar gebeurt heeft invloed op hier en andersom. 

De definitie zoals omschreven door NCDO is: ‘de mondiale dimensie van burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het voor het oplossen van mondiale vraagstukken’.

Hoe vraag ik een abonnement aan voor mijn school op Samsam?
Een abonnement kunt u aanvragen via dit bestelformulier. 

Wat zijn de kosten voor een abonnement?
De abonnementsvormen  en –prijzen zijn gebaseerd op het aantal magazines dat u bestelt.
2 t/m 25 exemplaren: 75 euro per jaar (5 edities)
26 t/m 100 exemplaren: 175 euro per jaar (5 edities)
101 t/m 200 exemplaren: 250 euro per jaar (5 edities)
Meer dan 200 exemplaren: 350 euro per jaar (5 edities)

Het jaarabonnement loopt van september tot september.  Het abonnement wordt vanaf 1 juli stilzwijgend verlengd. 

Kan ik tussentijds het aantal magazines wijzigen?
Ja, dat kan. U kunt het aantal magazines door het jaar heen wijzigingen door een mail te sturen naar lezersservice@samsam.net. Doe dit uiterlijk drie weken voor het verschijnen van het nieuwe nummer. Indien de staffel wordt overschreden, brengen wij het restbedrag in rekening. U ontvangt geen restitutie van tussentijdse wijzigingen.

Hoe zeg ik het abonnement voor mijn school op?
Het jaarabonnement loopt van september tot september. U kunt het abonnement online beëindigen door een e-mail te sturen naar lezersservice@samsam.net. Doe dit uiterlijk voor 1 juli. 

Kan ik nummers nabestellen?
Ja, dat kan, indien voorradig. Voor € 25,- ontvangt u 25 exemplaren Samsam  Klik hier voor het bestelformulier. De bijbehorende lesbrief is hier downloadbaar.

Thuis

Wat kost een abonnement?
Een jaarabonnement (5 nummers) op Samsam , kost €15,- per jaar.

Kan ik een abonnement cadeau geven?
U kunt via onze lezersservice een abonnement aanvragen dat automatisch stopt. Stuur een mail naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?
Stuur een e-mail met uw verzoek naar lezersservice@samsam.net. Opzeggen in het eerste jaar kan tot uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Na afloop van het eerste jaar is het abonnement per maand opzegbaar.

Stopt mijn abonnement automatisch of is het doorlopend?
Uw abonnement is doorlopend. U kunt een abonnement aanvragen dat automatisch stop door een mail te sturen naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.

Hoe geef ik een adreswijziging door?
Stuur een e-mail met uw oude en nieuwe adresgegevens naar lezersservice@samsam.net of bel 020 6304702.

Wanneer ontvang ik het eerste tijdschrift?
Samsam verschijnt in de maanden januari, maart, mei, september en november.