Wereldburgerschap

banner

Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is geen verplicht aandachtsgebied op scholen, maar burgerschap is dat wél. En burgerschap stopt niet bij de landsgrenzen. Uit onderzoek blijkt dat zowel ouders als directeuren aandacht voor wereldburgerschap op school belangrijk vinden. De klas is een goede oefenplaats.

Wat is wereldburgerschap?

Gebaseerd op eigen onderzoek naar de meest gebruikte definities ontwikkelde Stichting NCDO, voorheen de uitgever van Samsam, een bruikbare invulling: 

‘De mondiale dimensie van burgerschap uit zich in gedrag dat recht doet aan de principes van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde verantwoordelijkheid voor het oplossen van mondiale vraagstukken.’

Wereldburgerschap in de toekomst

Het aandachtsveld (wereld)burgerschap wordt sterker verankerd in het basisonderwijs. Platform Onderwijs 2032 pleit voor een steviger positie van burgerschap in de kern van het onderwijs:

'De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen. Op school leren leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. Met andere woorden: leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers.' Lees het hele advies hier.

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers is al jaren de missie van Samsam! Klik op de button voor meer informatie over het abonnement op Samsam. 

Lesgeven over wereldburgerschap

Samsam helpt de leerkracht om goed invulling te geven aan het aandachtsgebied wereldburgerschap in het basisonderwijs. Stichting NCDO, voorheen de uitgever van Samsam, publiceerde twee interessante boeken, die je hier kunt bestellen of downloaden:

Wereldburgerschap met ketchup gaat over de vraag hoe je wereldburgerschap een plek kunt geven op basis- en middelbare scholen. Het boek biedt een wereld aan invalshoeken voor lessen en materialen. Maar ook aan strategieën om wereldburgerschap te verankeren in een school. Leraren met verschillende achtergronden vertellen in het boek hoe zij dat aanpakken. Ook andere deskundigen komen aan het woord over onderwijs en wereldburgerschap.

Bestel 'Wereldburgerschap met ketchup'.

Wereldburgerschap staat in het basisonderwijs niet op het rooster. Dat is ook niet nodig, want er dienen zich iedere dag talloze mogelijkheden aan om in de klas aandacht te besteden aan wereldburgerschap. De wereld komt immers op kindervoeten de school in. Het is van belang dat leerkrachten die kansen zien en aangrijpen. Deze publicatie biedt leerkrachten daarbij ondersteuning en laat zien hoe leerkrachten binnen en buiten de lessen kunnen werken aan wereldburgerschap.

Download 'De wereld wordt kleiner als je groter wordt'.