Overslaan en naar de inhoud gaan
Informatie

Wat is het milieu?

Milieu is een ander woord voor omgeving. Wat is het milieu eigenlijk? Wat is duurzame energie? En waardoor stijgt de zeespiegel?
Plasticsoep is een groot probleem voor het milieu.
Shutterstock

Waarom is het milieu belangrijk?

Alle veranderingen in het milieu hebben invloed op het leven van mens en dier. Daarom vinden veel mensen en regeringen het belangrijk om goed voor het milieu te zorgen. Maar dat kost vaak wel meer geld of moeite. Daarom gebeurt het niet altijd en overal. 

Wat is schadelijk voor het milieu?

Er zijn veel dingen die het milieu verstoren, zoals schadelijke gassen, maar ook zwerfafval en plasticsoep. Vaak zijn het mensen die het milieu schade toebrengen. Maar gelukkig worden steeds meer personen zich hiervan bewust en worden er alternatieven en oplossingen uitgevonden.  

Wat is duurzame energie?

Als energie ‘duurzaam’ of ‘groen’ is, dan levert het zo min mogelijk schade op voor mens, dier en natuur. Voorbeelden zijn: zonne-energie en windenergie. Overal ter wereld wordt steeds meer duurzame energie gebruikt.

Waardoor wordt de aarde warmer?

Auto’s, vliegtuigen en fabrieken stoten gassen uit die een deken om de aarde vormen. Een deel van de warmte van de zon kan daardoor niet terug de ruimte in. De extra warmte zorgt voor hogere temperaturen op aarde. Dat heet het broeikaseffect. In Afrika drogen waterputten op en andere plekken overstromen. Hogere temperaturen zorgen ook voor heftiger stormen.

Waardoor stijgt de zeespiegel?

Omdat de temperatuur op aarde stijgt, smelt het landijs op de Noordpool en de Zuidpool. Als water warmer wordt, zet het uit. Ook daardoor stijgt de zeespiegel. Overal ter wereld wordt grondwater opgepompt, bijvoorbeeld voor drinkwater. Het water zat vaak al eeuwenlang onder de grond. Nu komt het via de riolering, rivieren of via verdamping als regen in zee terecht. Het water stijgt. De gevolgen hiervan zijn: 

* Miljoenen mensen moeten vluchten naar hoger gelegen gebieden.
* Dorpen en steden verdwijnen in de zee.
* Stormen die op zee ontstaan, kunnen meer schade veroorzaken. 
* De grond wordt zout en het is moeilijker groente te verbouwen. Dat heet verzilting.

Wat kun je zelf doen?

Uitlaatgassen zijn schadelijk voor het milieu. Pak dus de fiets in plaats van dat je je laat brengen met de auto. De vleesindustrie zorgt voor veel broeikasgassen, eet dus minder (of geen) vlees. Voedsel produceren en transporteren kost energie. Verspil dus geen eten. En: wees zuinig met energie.