Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws over burgerschap

Bouwstenen voor burgerschap

De lessen van Samsam sluiten aan op de nieuwe bouwstenen, opgesteld door het ontwikkelteam Burgerschap (Curriculum.nu).

In oktober 2019 zijn de voorstellen hiervoor overhandigd aan de minister en in juni 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel voor de herziening van het curriculum. Onderstaande bouwstenen zullen in het vervolgtraject van Curriculum.nu worden ontwikkeld tot kerndoelen. Klik de titels aan om naar lesmateriaal te gaan van de betreffende bouwsteen.

Samenvatting van alle bouwstenen voor burgerschap

Vrijheid en gelijkheid  
Leerlingen leren van, door en over de waarden van de democratische rechtsstaat. Dit begint met regels/afspraken in de eigen leefomgeving en breidt uit naar de publieke ruimte en samenleving.  

Macht en inspraak  
Leerlingen leren manieren waarop ze besluitvormingsprocessen op vreedzame wijze kunnen beïnvloeden. Ze maken kennis met macht en gezag en de wijze waarop dit georganiseerd is op verschillende niveaus.  

Democratische cultuur  
Leerlingen leren dat hun stem gehoord wordt en dat hun inbreng ertoe doet bij besluitvormingsprocessen in de klas. Zij ervaren dat de ander ook een stem heeft en ontdekken daarbij overeenkomsten en verschillen tussen mensen.  

Identiteit  
Leerlingen ontdekken hun primaire en secundaire emoties, ambities, talenten en ontwikkelpunten. Ze raken bewust van identiteitsvorming aspecten en reflecteren op tradities, vieringen en rituelen.  

Diversiteit  
Leerlingen leren woorden te geven aan wat de ander doet en wil en ontdekken daarin overeenkomsten en verschillen. Ze leren onderlinge conflicten vreedzaam op te lossen. Ze maken kennis met levensbeschouwelijke stromingen. 

Solidariteit  
Leerlingen ontwikkelen manieren om de eigen en de belangen van anderen te behartigen; alsmede uitsluiting, onrechtvaardigheid, discriminatie en ongelijke behandeling te herkennen en benoemen.  

Digitaal samenleven  
Leerlingen leren over de effecten van de online wereld op hun identiteit, persoonlijke (online) leven en op de publieke sfeer. Ze leren kritisch en creatief denken over media-inhouden en -processen en daar ook naar handelen.  

Duurzaamheid  
Leerlingen leren in duurzaamheidskwesties over verschillende waarden en belangen en de gevolgen daarvan voor de leefomgeving, nu en later. Ze leren duurzame keuzes te herkennen en te reflecteren op hun eigen gedrag.  

Globalisering  
Leerlingen verkennen hoe zijzelf, klasgenoten en andere mensen in Nederland verbonden zijn met andere delen van wereld en leren over internationale samenwerking.  

Technologisch burgerschap  
Leerlingen leren over de invloed van technologische ontwikkelingen op henzelf en hun leefomgeving. Ze leren ethische kwesties te herkennen en gaan in gesprek over verschillende perspectieven, die ze zelf kunnen innemen.  

Plaats als eerste een reactie