Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs tip

Burgerschap met Samsam

Samsam is een lesmethode die bestaat uit lessen burgerschap en het magazine. Kinderen leren met Samsam over verschillende culturen, landen, identiteitsvormen en duurzaamheid. Met de lesopdrachten leren ze vaardigheden zoals kritisch denken, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving, verplaatsen in een ander, discussiëren en zoeken naar verbindingen.

Over burgerschap

Burgerschap is de manier waarop je actief deelneemt aan de maatschappij. De klas is de samenleving in het klein en naast het gezin de eerste plek waar je geconfronteerd wordt met onderlinge verhoudingen, overeenkomsten en verschillen. Daarom is school een goede oefenplek om met burgerschap aan de slag te gaan.
Actief burgerschap kun je niet leren uit een boek, maar moet je oefenen in de praktijk. Met Samsam bieden wij een methode om gestructureerd aandacht te besteden aan burgerschap in de klas. Met de lessen van Samsam leren kinderen kennis en vaardigheden die ook bij andere vakken van pas komen en die ze aan het denken zet over de maatschappij waarin ze leven en hun rol daarin.

We bieden kennis: leerlingen leren dat zij onderdeel zijn van de samenleving en dat ze de verantwoordelijkheid en beslissingen kunnen nemen (democratie). Ook leren ze over verschillende culturen, identiteitsvormen en duurzaamheid. En we ontwikkelen vaardigheden: door middel van (coöperatieve) werkvormen gaan kinderen met elkaar in gesprek. Ze leren omgaan met diversiteit, eigen vooroordelen herkennen, verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving, luisteren, discussiëren, het zich kunnen verplaatsen in een ander én het zoeken naar verbindingen. Deze vaardigheden zijn belangrijker dan het ‘goed’ kunnen beantwoorden van een aantal vragen bij een tekst.

Op basis van deze kennis en vaardigheden kunnen leerlingen hun eigen houding en gedrag ten aanzien van mondiale vraagstukken evalueren en desgewenst aanpassen. Kinderen leren kritisch nadenken, een mening kunnen vormen en samen met anderen aan een vraagstuk te werken om deze op te lossen.

De lessen sluiten aan bij de kerndoelen van het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ (kerndoelen 34-39) en bouwstenen burgerschap, opgesteld door Curriculum.nu. Bekijk hier een samenvatting van alle bouwstenen

Lesmateriaal burgerschap

Met de lessen burgerschap van Samsam leren kinderen kennis en vaardigheden die ook bij andere vakken van pas komen en die ze aan het denken zet over de maatschappij waarin ze leven en hun rol daarin. Ze leren onder andere over:

 • De democratische rechtsstaat, culturen en duurzaamheid 
 • Omgaan met diversiteit en het herkennen van eigen vooroordelen
 • Verplaatsen in een ander en het zoeken naar verbindingen 
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen omgeving
 • Luisteren, discussiëren en samenwerken

Het lesmateriaal van Samsam bestaat uit tien lessen burgerschap, vijf keer per jaar het magazine en toegang tot de website. Scholen kunnen kiezen voor een abonnement of bestellen de thema's los. 

samsam burgerschap voorbeeld lesmateriaal

Het magazine

In het magazine lezen leerlingen artikelen, interviews en reportages over kinderen uit Nederland én de rest van de wereld. Samsam maakt maatschappelijke thema's begrijpelijk, door ze uit te leggen vanuit het perspectief van kinderen. Hierdoor groeit de algemene kennis over de wereld. De thema's die in het magazine aan bod komen, zijn:

 • Cultuur en identiteit
 • Kinderrechten
 • Milieu en duurzaamheid
 • Verdeling en ongelijkheid
 • Religie
 • Vrede en conflict
 • Democratie en participatie

Bekijk hieronder een inkijkexemplaar

Website

Scholen met een abonnement hebben exclusief toegang tot het online archief op www.samsam.net dat bestaat uit 10 jaar aan artikelen, filmpjes, quizzen en lesmateriaal. Daarnaast vindt u op de website dossiers en achtergrondinformatie over landen en de wereldgodsdiensten. Ideaal voor als u achtergrondinformatie zoekt voor een lesvoorbereiding of thematisch wilt werken.

Leerkrachten over Samsam

Maatschappelijke problemen worden met de lesopdrachten en het tijdschrift bespreekbaar’.

‘Samsam gaat verder dan de methodes: het behandelt wereldproblematiek op een toegankelijke manier en is afwisselend’.

'De gekozen onderwerpen nodigen uit tot een kritische blik naar de maatschappij’.

‘Met Samsam kunnen mijn leerlingen reflecteren op hun leven en dat van kinderen ergens anders in de wereld.’