Overslaan en naar de inhoud gaan
Tips voor burgerschapsonderwijs

Samsam aanschaffen met de IFO-subsidie

Actief burgerschap kun je niet leren uit een boek, maar moet je oefenen in de praktijk. Daar is ook onze overheid het mee eens. Daarom is er een subsidie voor het integreren van internationalisering op school: de IFO. Maar wat houdt dat in? Wat kun je ermee doen? En hoe vraag je het aan? In dit artikel geven we antwoord op de vier meestgestelde vragen.

4 vragen over de subsidie voor internationalisering (IFO):

 1. Wat houdt de IFO-subsidie precies in?

De IFO-regeling staat voor Internationalisering funderend onderwijs en is in het leven geroepen om scholen te motiveren om internationalisering te integreren in het schoolbeleid. Om dit te bereiken is er in het primair onderwijs een bedrag van 5.000 euro per instelling aan te vragen. Klinkt dit bekend? De IFO is een opvolger van de internationalisering po en vo.

 1. Wie kan de subsidie aanvragen?

Scholen uit zowel het primair als voorgezet onderwijs kunnen de subsidie aanvragen om in het kalenderjaar 2023 aan de slag te gaan met internationalisering. De subsidie kan ook door leerkrachten worden aangevraagd, mits de aanvraag namens het bevoegd gezag van de school wordt ingediend.

 1. Wat kun je doen met de subsidie?

De manier waarop scholen de regeling gebruiken zijn heel divers. Van het organiseren van activiteiten binnen of buiten het klaslokaal tot het aanschaffen van een burgerschapsmethode zoals Samsam. Samsam biedt een manier om gestructureerd aandacht te besteden aan internationalisering en burgerschap in de klas. Tijdens de lessen leren kinderen kennis en vaardigheden die ook bij andere vakken van pas komen en die ze aan het denken zet over de (internationale) maatschappij waarin ze leven en hun rol daarin. Samsam maakt internationale maatschappelijke thema’s begrijpelijk door ze uit te leggen vanuit het perspectief van kinderen. Hierdoor groeit de algemene kennis over de wereld!

 1. Waar moet de subsidieaanvraag aan voldoen?

Om de regeling succesvol aan te vragen moet de aanvraag voldoen aan zeven voorwaarden:

 1. Een duidelijk plan waarin staat hoe de internationalisering wordt opgenomen in het schoolbeleid of al is opgenomen.
 2. De activiteiten moeten plaatsvinden in het jaar waarvoor de subsidie is aangevraagd.
 3. De activiteiten waarvoor de subsidie zijn aangevraagd moeten plaatsvinden binnen het reguliere lesprogramma.
 4. De activiteiten mogen niet al gesubsidieerd zijn door het Erasmus+ programma.
 5. De subsidie mag niet worden aangevraagd voor activiteiten die vallen onder Tweetalig primair onderwijs.
 6. De activiteiten vallen niet onder de reguliere bekostiging (via DUO).
 7. De afgelopen drie aangesloten jaren heeft u geen subsidie Internationalisering funderend onderwijs of Internationalisering po en vo ontvangen voor deze activiteiten.

Het aanvragen van de subsidie voor kalenderjaar 2023 kan vanaf 1 november 2022 via de website van DUS-I.

Tip! Wacht niet te lang met de aanvraag. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, sluiten de aanvragen. 

Vragen over het aanschaffen van Samsam? Mail ons!

Covers Samsam magazine