Overslaan en naar de inhoud gaan
Burgerschap blog

Lesdoel Burgerschap Digitaal Samenleven

Welke effecten heeft de online wereld op je identiteit en je persoonlijke (online) leven? Leerlingen leren tijdens de lessen burgerschap over digitaal samenleven kritisch en creatief nadenken over de inhoud en het gebruik van verschillende media.

Doelen

De leerlingen leren:

  • dat bij digitaal communiceren ook omgangsregels gelden en kunnen deze toepassen;
  • hun eigen mediagebruik te onderzoeken, zich bewust te worden van de gevolgen en van de ethische aspecten hiervan;
  • de betrouwbaarheid van digitale informatiebronnen te onderzoeken en de verschillen tussen betrouwbare en niet-betrouwbare informatiebronnen te benoemen;
  • de gevolgen van digitaal communiceren en discussiëren voor henzelf en voor anderen te onderzoeken;
  • over verschillende vormen van media(boodschappen), de toegang daartoe en hun invloed op hun eigen leefstijl en die van anderen;
  • zorg te dragen voor eigen digitale veiligheid en die van anderen.

Lesmateriaal bij het burgerschapsdoel Digitaal Samenleven


Cyberveiligheid
In een video legt een agent uit wat de politie doet om de digitale wereld veiliger te helpen maken en wat je zelf kunt doen (kennis). Leerlingen worden aan het denken gezet over wat zij ervan zouden vinden als de overheid in Nederland ook strenge regels zou maken over webbezoek en gamen, zoals in China. En hoe cyberveilig ben jezelf? (houding en gedrag). Bekijk het hier.

Gameverslaving
Wat kun je doen als je gamen erg verslavend vindt? En wat zijn de voors en tegens van gamen? (houding en gedrag). Aan de hand van een artikel over twee jongens uit India gaan  leerlingen hierover nadenken (kennis). Bekijk het hier.

Media
In ons magazine Media met lesmateriaal leren leerlingen welke rol media spelen in Kenia en Sudan (kennis) en denken ze na over de rol van media in hun leven (houding en gedrag). Kunnen de leerlingen een oplossing bedenken voor het feit dat lang niet alle mensen in alle landen toegang tot media hebben? En mogen de media gecontroleerd worden door de regering?

Test: Wat voor journalist ben jij?