Overslaan en naar de inhoud gaan
Burgerschap blog

Lesdoel Burgerschap Globalisering

Hoe zijn we verbonden met mensen in andere delen van de wereld? Wat is internationale samenwerking en wat is de impact van ons (consumptie)gedrag op het leven van anderen elders? Dit komt aan bod in het burgerschapsdoel Globalisering.

Doelen 

De leerlingen leren:  

  • over het Nederlands lidmaatschap van verschillende internationale organisaties;  
  • over internationale ondernemingen en organisaties in relatie tot nationale en internationale wetgeving;  
  • over verschillende manieren waarop ze verbonden zijn met mensen uit andere delen van de wereld: productie, consumptie, ecologie, cultuur, media en migratie;  
  • te onderzoeken wat de beschikbaarheid van producten uit de hele wereld en de bereikbaarheid van andere werelddelen voor hen betekent; wat het voor anderen kan betekenen voor wie die beschikbaarheid en bereikbaarheid niet vanzelfsprekend zijn;  
  • een mening te vormen over en zo mogelijk te handelen op enkele morele of ethische vraagstukken die met globalisering samenhangen. 
     

Lesmateriaal burgerschapsdoel Globalisering 

Soja 
In een video laten we zien dat er wereldwijd vooral buiten Europa enorme hoeveelheden soja verbouwd om het vee voor de vleesindustrie in Europa te voeden (kennis). Wat zijn de voors en tegens hiervan? De leerlingen ontwerpen een keurmerk voor verantwoorde soja. (houding en gedrag) Bekijk het hier.

Verhuizen 
In het themanummer Verhuizen gaat het onder andere over arbeidsmigratie en redenen waarom kinderen vluchten (kennis). In het lesmateriaal gaan leerlingen hier met elkaar over in gesprek en onderzoeken ze wat voor verhuistype ze zelf zijn (houding en gedrag).  

Fair trade 
De vader van Enim (12) uit Ghana verbouwt cacao voor een fair trade organisatie in Nederland. Enim vertelt over de voordelen hiervan en hoe cacao groeit (kennis). De leerlingen bekijken de video en praten en denken over vragen als: ‘Welke invloed heeft onze consumptie van chocola op de mensen die in landen leven waarin chocola wordt gemaakt?’ De leerlingen bekijken verschillende keurmerken en bereiden een pitch voor waarin ze een ander proberen te overtuigen om fair trade producten te kopen (houding en gedrag). 

 

Les fairtrade Samsam